Dofinansowanie na rok 2019 z programu Maluch +

Informuję, że Niepubliczny żłobek Filemon ul. Murarska 3B/2,3 LU został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi nie więcej niż 100 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów.

Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki miesięcznie wynosi nie więcej niż 500zł i przeznaczona jest w wysokości 100 zł na pomniejszenie o przyznaną kwotę opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów oraz 400 zł dla podmiotu na utrzymanie miejsca.