Plan dnia w Żłobku Filemon

  • 07:00 – 08:15 -  schodzenie się dzieci do żłobka, kontakt z rodzicami, dowolne zabawy
  • 08:15 – 08:45 -  toaleta poranna, mycie rąk, śniadanie
  • 08:45 – 09:15 -  powitanie dzieci
  • 09:15 – 09:40 -  II śniadanie, czynności samoobsługowe i higieniczne
  • 09:40 – 11:00 -  zajęcia dodatkowe (język angielski, logopedia, dogoterapia, rytmika), gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, spacery, wycieczki, obserwacje przyrody w różnych porach roku
  • 11:00 – 12:00 -   obiad. Czynności samoobsługowe i higieniczne po obiedzie,
  • 12:00 – 14:00 -   leżakowanie
  • 14:00 – 14:30 -   zabawy tematyczne w małych grupach, gry i zabawy stolikowe. Czynności samoobsługowe i higieniczne
  • 14:45 – 15:15 -   czynności organizacyjno – porządkowe i higieniczne przed posiłkiem. Podwieczorek
  • 15:00 – 18:00 -   zajęcia dodatkowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, np. W basenie z kulkami. Kontakty indywidualne z rodzicami. Pożegnanie dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Plan dnia może ulec modyfikacji, gdyż jest dostosowany indywidualnie do każdego dziecka z dostosowaniem pór posiłków, spania i zabawy do przyzwyczajeń i nawyków dziecka.