Ramowy plan dnia
Przedszkola „Filemon”

Od

Do

Przebieg:

700

800

Schodzenie się dzieci do przedszkola

Zabawy swobodne

Rozmowy indywidualne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

800

810

Ćwiczenia poranne (gimnastyka korekcyjna)

810

830

Czynności samoobsługowe i organizacyjne

830

845

Śniadanie

845

900

Zabiegi higieniczne (mycie zębów)

900

1000

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

Zajęcia języka angielskiego

Zajęcia dodatkowe (Zumba, Dogoterapia, zajęcia rytmiczne, zajęcia umuzykalniające) 

Zabawy ruchowe

1000

1015

II śniadanie

1015

1200

Pobyt na placu zabaw/spacery/wycieczki

1200

1215

Czynności samoobsługowe i organizacyjne

Przygotowanie sali do leżakowania

1215

1245

Obiad

1300

1500

Odpoczynek – leżakowanie przy muzyce relaksacyjnej

1500

1515

„Kwadrans na bajkę” – wspólne czytanie literatury

1515

1530

Podwieczorek

1530

1600

Wspieranie twórczej aktywności dzieci poprzez tworzenie prac plastyczno-technicznych

1600

1630

Zajęcia różnorodne wspierające prawidłowy rozwój dziecka na każdej płaszczyźnie; tańce w parach/indywidualne, zabawy ruchowe, zabawy dydaktyczne, gry edukacyjne, aktywności z chustą animacyjną,

Podsumowanie przebiegu dnia (poznanie opinii i spostrzeżeń dzieci),

Rozmowy indywidualne z przedszkolakami

1630

1645

II podwieczorek

1645

1800

Zabawy indywidualne dzieci według zainteresowań,

Zabawy samodzielne w kąciku konstrukcyjnym/logicznym/czytelniczym

Czas na kontakt z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dziecka,

Rozchodzenie się dzieci do domu.